Distriktskongressen 2018

Den 17-18 mars samlades Socialdemokraterna i Kronoberg för kongress i Alvesta, för att fatta beslut om valprogram, listor till riksdags- och regionvalet och debattera motioner.

Under kongressens första dag fastställdes kandidater till riksdag och regionfullmäktige. Valberedningens förslag godkändes av ombuden och klubbades enhälligt av kongressen. De tre översta riksdagskandidaterna för Socialdemokraterna i Kronoberg blev Tomas Eneroth, Monica Haider och ClasGöran Carlsson. Topp tre till regionfullmäktige blev Anna Fransson, Robert Olesen och Henrietta Serrate. Partistyrelsens hälsning lämnades av finansminister Magdalena Andersson…

Läs mer

Socialdemokraterna i Kronoberg kritiska till läckta diskussionsunderlaget från LSS-utredningen

Regeringen startade 2016 en översyn av LSS och assistansersättningen för att  främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, liksom en långsiktigt hållbar finansiering av systemet.

För några dagar sedan läckte ett diskussionsunderlag från utredaren ut, där barn under tolv år och äldre över åttio skulle nekas rätten till personlig assistans till förmån för stöd i hemmet eller äldreomsorg. Detta skulle innebära kraftiga inskränkningar för dessa grupper att delta fullt ut i samhället, och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Monica Haider reagerar nu starkt mot detta. ”Det…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar förslag till riksdagslista

Socialdemokraterna i Kronoberg presenterar idag förslaget till riksdagslista i valet 2018. Listan består av 32 socialdemokratiska kandidater till Sveriges Riksdag.

Från valberedningens sida är vi mycket nöjda med förslaget till riksdagslista. ”Vi har god fördelning mellan män och kvinnor, god representation från länets olika delar och en god åldersspridning. Självklart är vi också stolta över att kunna presentera en minister som nummer ett på listan. Nu är vi redo att vinna val och ta tre…

Läs mer
facebook Twitter Email