Tilläggsbudget fördelar miljoner till vården i Kronoberg

Den regionala rödgröna budgeten 2018 innebär ca 165 miljoner kr i nya tillskott till hälso- och sjukvården i Kronoberg. Utöver det kommer ytterligare ca 80 miljoner kr hälso- och sjukvården till del i form av statliga bidrag. Nu presenteras delar av de satsningar pengarna ska användas till.

Fokus ligger på att skapa en jämlik och tillgänglig vård närmare patienterna samt att utveckla arbetet med att bli attraktiva arbetsgivare. Bland satsningarna återfinns bland annat: Fast vårdkontakt för äldre (24 miljoner) Höjt OB-tillägg till fler grupper (tidigare bara sjuksköterskor) (20 miljoner) Karriärtrappor för sjuk- och undersköterskor (15 miljoner) Utökad möjlighet till specialistutbildning på arbetstid…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar förslag till regionlista

Socialdemokraterna i Kronoberg presenterar idag förslaget till regionfullmäktigelista i valet 2018. Totalt besår listan av 62 socialdemokratiska kandidater till Region Kronobergs fullmäktige.

”Vi har haft många bra kandidater att välja mellan, vilket innebär att valberedningen kunnat ta fram ett riktigt bra förslag. Det finns en god representation över hela Kronobergs län, som blandar erfarna och helt nya kandidater. Vi har också en bra åldersspridning med såväl seniorer som unga, då 25 procent av kandidaterna är under 35…

Läs mer

Välkomna på distriktskongress!

Den 17-18 mars samlas socialdemokrater från hela Kronoberg för distriktskongress i Alvesta Folkets Hus.

Handlingar kommer att skickas ut till ombuden i slutet av vecka 7 och finns även tillgängliga här. Har du några frågor kring kongressen är du välkommen att höra av dig till Lovisa Alm, tf förste ombudsman på partidistriktet. Du finner kontaktuppgifter här.

Läs mer
facebook Twitter Email