100 år av utveckling, demokrati och välfärdsbygge!

Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt bildades 1922 och har alltså under året fyllt 100 år. Mycket har hänt sedan starten men ideologin är densamma – byggd på idén om solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Och vi ska fortsätta att komma med många bra socialdemokratiska förslag som utvecklar våra kommuner, vår region och vårt land – politiska förslag som dessutom kommer visa på skillnaderna i svensk politik.

För vi fortsätter kampen tillsammans för ett rödare Kronoberg och ett rödare Sverige
– i minst hundra år till!

Jag önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Robert Olesen
Partidistriktsordförande för Socialdemokraterna Kronoberg

facebook Twitter Email