369,4 miljoner för en starkare välfärd i Kronoberg

Redan i budgetpropositionen 2021 aviserade regeringen att Region Kronoberg och Kronobergs kommuner skulle få sammanlagt 185,6 miljoner kronor för att stärka välfärden. Idag presenterades budgetpropositionen för 2022 där ytterligare 183,8 miljoner kronor går till Kronoberg.

Utöver de 107 miljoner som tidigare aviserats får Region Kronoberg 82 miljoner kronor för att hantera uppdämda vårdbehov, regionala utvecklingsåtgärder och stöd till kollektivtrafiken.

I propositionen för 2022 adderas också 101,8 miljoner kronor till de tidigare 78,6 miljoner kronor som kommer att fördelas mellan länets kommuner för att bland annat stärka äldreomsorgen och stödja kommuner som till exempel har geografiska och demografiska utmaningar.

Regeringen föreslår också höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättning samt höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst. Familjeveckan, förstärkning av bostadstillägget för pensionärer, inkomstpensionstillägget, förstärkt skattereduktion för bland annat löneinkomster, pension, sjukpenning, a-kassa samt sjuk- och aktivitetsersättning är ytterligare förslag som ger vanligt folk mer pengar i plånboken.

På regeringens hemsida kan du läsa mer:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/09/prop.-2021221/

facebook Twitter Email