Henrietta Serrate (S) och Helen Bengtsson (S)

Återinför ultraljud på Ljungby lasarett!

För oss socialdemokrater är det självklart att det ska gå att göra ultraljud på Ljungby lasarett. Av 2269 barn som föddes i Kronoberg 2021 var 269 hemmahörande i Ljungby, 107 i Markaryd och 203 i Älmhult. Det innebär att över en fjärdedel av alla som väntade barn i Region Kronoberg 2021 bodde i västra länsdelen.

Möjligheten att göra ultraljud på Ljungby lasarett är en viktig fråga för jämlik vård i vår region. Inte minst är det en viktig fråga för alla som väntar barn i västra länsdelen.

Den som bor i Markaryd har drygt 1,5 timmes bilfärd enkel väg till Växjö lasarett. Det går att resa kollektivt men är svårt att hitta turer som passar och resan tar lång tid och har dessutom flera byten (ca 2,5–3 timmar om allt klaffar som det ska). Det ska inte behöva vara så omständligt att vänta barn i Kronoberg.

Vi socialdemokrater har sedan verksamheten stoppades lyft frågan flera gånger, både på regionfullmäktige och i våra budgetförslag. På hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober 2021 fick vi äntligen igenom ett yrkande om att utreda en återstart av ultraljudsverksamheten i Ljungby. Detta innebär att vi är ett steg närmare men frågan är långt ifrån avgjord.

Vi socialdemokrater kommer inte nöja oss förens blivande föräldrar kan gå på ultraljudsundersökning på Ljungby lasarett igen.

Henrietta Serrate (S) regionrådskandidat för Socialdemokraterna

Helen Bengtsson (S) regionkandidat från Älmhult

facebook Twitter Email