Emma Johansson Gauffin åker på partikongress med sin motion om en ”Lex Emma” för skolan

När Socialdemokraterna på lördag inleder sin partikongress i Göteborg, är åtta ombud från Kronoberg på plats. En av dem är Emma Johansson från Ljungby och under kongressen kommer hennes motion om att införa något liknande Lex Sarah i skolan att behandlas – en motion som partistyrelsen yrkat bifall till.

”Jag jobbar som gymnasielärare men är även politiker i socialnämnden och i min nämnds verksamheter finns Lex Sarah, en anmälan som görs vid missförhållanden i verksamheten och som finns för att identifiera systemfel så att allvarliga misstag inte ska kunna ske”, berättar Emma. ”Jag har länge tänkt att någonting motsvarande behövs i skolans värld. Varje år träffar jag minst en elev som tagit sig igenom grundskolan med godkända betyg men har oerhört bristfälliga kunskaper, eleven kanske enbart kan skriva versaler eller enbart räkna till 20 och säga sitt namn på engelska. Skolan har då inte gjort vad den ska och risken är att dessa barn går ut skolan till ett liv i utanförskap. Därför menar jag att jag som lärare borde ha möjligheten att göra någon slags anmälan så att det utreds vad som gått fel. Precis som med en Lex Sarah ska inte syftet vara att hitta syndabockar utan för att identifiera systemfel som gör att elever släpps igenom skolan utan de grundläggande kunskaper som behövs i livet.”

Utöver motionen om en Lex Emma har hon under kongressen hand om områdena ”Tillsammans för att bryta segregationen”, ”Elever ska lära sig mer” samt ”Alla skolor ska vara bra skolor” som även berör vinster i välfärden.

Läs mer: Positivt för Ljungbymotioner (artikel i Smålänningen)

facebook Twitter Email