Fler läkare i äldreomsorgen om (S) får bestämma

Under lördagen presenterade Socialdemokraternas regionrådskandidat Henrietta Serrate (S) ett av partiets regionala vallöften: ökad läkarnärvaro i äldreomsorgen och på särskilda boenden.

Vallöftet presenterades i samband det öppna möte om hälso- och sjukvård som gästades av socialminister Lena Hallengren.

– Socialdemokraterna vill att Region Kronoberg ser över hur läkarnärvaron på särskilda boenden och inom hemtjänsten kan öka. Den Socialdemokratiska regeringen har också avsatt medel för detta nationellt. Det måste bli lättare för äldre att få träffa en läkare, säger regionrådskandidat Henrietta Serrate (S).

Förslaget innebär att regionen ska se över möjligheten att införa medicinskt ansvariga läkare i alla kommuner. Partiet vill också inrätta en äldrevårdsöverläkare. Detta för att stärka regionen och kommunernas kunskap och kompetens kring vård av äldre.

– Många, såväl medarbetare som patienter, upplever att det är svårt att få ut läkare i äldreomsorgen. Idag beror tillgången på läkare ofta på vilken vårdcentral patienten är listad på. Så kan vi inte ha det. Alla äldre som är i behov av en läkare måste kunna få det, oavsett vilken vårdcentral man har eller vilken tid på dygnet det är. Vårt förslag är ett steg i rätt riktning, säger regionrådskandidat Henrietta Serrate (S).

Över 100 personer deltog i det öppna mötet om hälso- och sjukvården. Samtalet under mötet modererades av Malin Lauber (S), kommunalrådskandidat i Växjö.

FÖR YTTERLIGARE KOMMENTARER

Henrietta Serrate (S), regionrådskandidat, 072-083 18 84

facebook Twitter Email