Fler läkare i äldreomsorgen om (S) får bestämma

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har lämnat in en motion om att öka läkarmedverkan i äldreomsorgen. Partiet vill särskilt se över möjligheten att införa medicinskt ansvariga läkare i alla kommuner och inrätta en äldrevårdsöverläkare på regional nivå.

– Socialdemokraterna vill öka läkarnärvaron på särskilda boenden och i hemtjänsten i Kronoberg. Den nationella Coronakommissionen har lyft att regionerna måste bli bättre på att säkerställa att kommunerna har tillgång till de läkarresurser som krävs för att bedriva en säker och kvalitativ hemvård. Det gäller Region Kronoberg med, säger Henrietta Serrate (S) regionråd i opposition.

Motionen lämnades in av oppositionsråd Henrietta Serrate (S), hälso- och sjukvårdens 2:e vice ordförande Robert Olesen (S) och 2:e vice i folkhälsoberedningen Magnus Carlberg (S).

Här (länk) finns hela motionen.

För kommentarer:

Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

0767-20 76 15

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i folkhälsoberedningen

0735-06 44 95

facebook Twitter Email