Nu är det dags för Kyrkoval 2021

Kyrkovalet handlar om vilka värderingar som ska vara vägledande i Svenska kyrkans arbete. Vår vision om en öppen folkkyrka som välkomnar och inkluderar står i kontrast till de som vill att kyrkan i stället ska utestänga och exkludera. Det är helt enkelt våra värderingar om jämlikhet och solidaritet som står på spel den 19 september.

Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Vi arbetar också för att kyrkan alltid ska stå upp mot rasism och förtryck.
Tyvärr finns det krafter som vill annorlunda.

Vi vill också att Svenska kyrkan fortsätter att stå upp för människovärdet. Tyvärr är inte det en självklarhet. Det är avgörande vilka nomineringsgrupper som vinner. Därför är det viktigt att du som är medlem i Svenska kyrkan använder din demokratiska rätt att rösta i kyrkovalet.

Vilka större vägval Svenska kyrkan gör har betydelse för vårt kulturarv och för våra värderingar som samhälle. Det behövs en stark socialdemokrati för en kyrka som tar ställning för allas lika rätt och värde. Just därför är din röst så viktig!

Så glöm inte att rösta i Kyrkovalet!
Du kan förtidsrösta från och med den 6 september.

Här kan du läsa mer om Kyrkovalet

facebook Twitter Email