henrietta-serrate-s-nyarshalsning-2023

Nyårshälsning från vårt oppositionsråd i Region Kronoberg

Efter två år av pandemi var vi många som hoppades på en positiv nystart 2022. Såhär näst sista dagen i december kan vi nog alla konstatera att det inte blev så.

I februari inledde Ryssland ett fruktansvärt krig mot Ukraina. FN:s flyktingkommissariat (UNCHR) konstaterar att nära 8 miljoner människor är på flykt från Ukraina och att minst 6,5 miljoner människor är internflyktingar i landet. Över 1400 flyktingar har vi välkomnat här i Kronoberg.

I Iran pågår sedan september massprotester mot regimen. Protestanterna för en kamp om de rättigheter vi i Sverige tar för givna – frihet och jämlikhet. Rapporteringen om vad som händer de protestanter som möter motstånd och tillfångatas av regimen är hjärtskärande.

Här på ”hemmaplan” har 2022 präglats av hög inflation, skyhöga elpriser och fortsatt tuffa arbetsvillkor inte minst för de som arbetar inom vård och omsorg. Runt om i vårt land är det nu många som vänder på varenda krona. Det är också många som går in i väggen eller lämnar välfärdsyrken helt på grund av hård arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö.

Vilken dyster nyårshälsning det blev, tänker ni. Men verkligheten just nu är dyster. Det hade varit fel att påstå annat.

Samtidigt finns det ljuspunkter och, inte minst, hopp. Det är alla dem som kämpar för fred och frihet i Ukraina och Iran utmärkta exempel på. Folket i ukrainska och demonstranterna i Iran är också utmärkta exempel på hur viktigt det är att hålla ihop i kristider och att gå samman för förändring.

Solidaritet blir ledordet för 2023. Internationell och nationell solidaritet.

Precis som föregående år vill jag avsluta med att rikta ett särskilt tack till all vårdpersonal och alla andra som jobbar i och åt Region Kronobergs verksamheter. Utan er – ingen fungerande region. Ingen sjukvårdvård, inga förlossningar, ingen kollektivtrafik.

Det är dags att gå från ord till handling i personalpolitiken – ni förtjänar bättre. Jag och mina partikamrater kommer vara en aktiv opposition och fortsätta kämpa för att förbättra era arbetsvillkor. Det kan ni lita på.

Gott nytt år önskar jag er alla!

/ Henrietta Serrate (S), oppositionsråd i Region Kronoberg

facebook Twitter Email