Pressmeddelande: (S) i Region Kronoberg vill höja grundbemanningen i vården

Höjd grundbemanning i vården skulle kunna innebära bättre arbetsmiljö för medarbetarna, ökat antal vårdplatser och minska regionens kostnader för hyrpersonal. Det menar Socialdemokraterna i Region Kronoberg, som nu lämnat in en motion om att ta fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen.

Höjd grundbemanning innebär att man tar höjd för att planerad och förväntad frånvaro täcks inom ramen för schemaläggning av ordinarie personal. Det kan exempelvis innebära att man anställer fler eller att redan anställda ökar sin sysselsättningsgrad.

  • Med den ansträngda situation som råder inom vården tycker vi att det är viktigt att vända på varje sten för att komma till bukt med problemen. Ett konkret exempel på hur situationen kan förbättras är att höja grundbemanningen. Därför föreslår vi socialdemokrater att regionen ska ta fram en handlingsplan för det, säger oppositionsrådet Henrietta Serrate (S).

Ett argument som ofta framhålls i debatten är att det är svårt att få tag på personal och att det därför inte går att höja grundbemanningen.

  • Jag menar att Region Kronoberg måste våga sätta tydliga mål för var vi vill nå på längre sikt och ta fram konkreta handlingsplaner för hur vi ska nå målen. Hur ska vi annars lyckas förbättra läget? Att tydligt uttala att vi har som ambition att höja grundbemanningen tror jag skulle förbättra regionens möjligheter att rekrytera och behålla vårdpersonal. Man vill jobba hos en arbetsgivare om satsar på personalen, säger oppositionsrådet Henrietta Serrate (S).

Motionen i sin helhet finns här.

Kontakt och kommentarer

Henrietta Serrate (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, 0720-83 18 84


Källa:

Vad innebär höjd grundbemanning och samplanering, är det något centrala parter strävar efter och i så fall hur? | Heltid | SKR (länk hämtad 2023-02-14)

facebook Twitter Email