Pressmeddelande: (S) kräver krissamtal om läget på akuten i Växjö

I höstas riktade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) stark kritik mot akutkliniken i Växjö. Stressad arbetssituation, stora svårigheter att bemanna och brist på vårdplatser innebär enligt IVO risk för allvarliga vårdskador. I en skrivelse kräver nu Socialdemokraterna att det moderatledda styret kallar till krissamtal med alla partier för att lösa situationen.

Partiet menar i skrivelsen att regionen ”behöver hitta saker som gör konkret skillnad både här och nu och som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning och vårdplatssituation på sikt.”

  • Situationen för medarbetare och patienter på akutavdelningen är ohållbar. Fackförbund och enskilda medarbetare har slagit larm länge. I höstas kom också stark kritik från IVO. Det är allvar nu – politiken måste ta ansvar för att lösa situationen. Det moderatledda styret har inte gjort tillräckligt. Vi socialdemokrater vill sätta oss ner med dem och diskutera alla förslag som kan leda till riktiga förbättringar på aktuen och i förlängningen alla avdelningar, säger oppositionsrådet Henrietta Serrate (S).

Några frågor Socialdemokraterna vill lyfta är höjd grundbemanning, kortad veckoarbetstid, flexiblare möjlighet att ta semester, vårdplatskoordinatorer på jourtid och hur personalen ska garanteras stöd och tid för reflektion när svåra händelser uppstått.

  • Vi måste lita på professionen och ge personal och avdelningschefer större möjligheter att organisera sig och besluta om lämpliga insatser och åtgärder. Region Kronoberg behöver en bättre personalpolitik som lockar nya medarbetare men även får fler att stanna. Förbättras inte personalpolitiken kommer vi få svårt att komma till bukt med situationen på akuten eller vårdplatsbristen generellt, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skrivelsen i sin helhet finns här.

Kontakt och kommentarer

Henrietta Serrate (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

0720-83 18 84

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

0735-06 44 95

facebook Twitter Email