Region Kronoberg avbryter projektet med sjukhus i Räppe

Idag beslutade en enig regionstyrelse att avbryta projektet med byggnation av nytt sjukhus i Räppe. Orsakerna är ekonomiska.

Bakgrund till beslutet

I början av 2023 fick regiondirektören i uppdrag att se över vilka konsekvenser det nya omvärldsläget och det förändrade ekonomiska läget får för regionens byggnadsinvesteringar. I den rapport som nu är färdig konstateras att de ekonomiska förutsättningarna ändrats så radikalt att bygget av sjukhus i Räppe inte längre är ekonomiskt möjligt att genomföra.

Läs Region Kronobergs pressmeddelande och ta del av beslutsunderlaget här (länk).

Kommentarer

Socialdemokraterna var ett av partierna som röstade ja till inriktningsbeslutet att bygga nytt sjukhus i Räppe. Vi har stor respekt för att beslutet att avbryta bygget i Räppe, precis som beslutet att bygga, skapar många olika reaktioner. En del kommer bli besvikna, andra kommer bli glada.

Som parti ser vi fortfarande att det bästa hade varit att bygga ett helt nytt sjukhus i Räppe. Samtidigt kan vi inte blunda för att det kraftigt förändrade omvärldsläget har fått konsekvenser som gör att projektet inte är möjligt att genomföra utan att vi behöver skära ner i vår kärnverksamhet, vården. I valet mellan byggnad och medarbetare som kan utföra vård väljer vi medarbetare som utför vård. Som läget var när inriktningsbeslutet först togs behövde vi inte välja. Nu är läget kraftigt förändrat och vi tar ansvar för det.

Fler kommentarer lämnas av vårt regionråd Henrietta Modig Serrate, 072-083 18 84 och henrietta.serrate@kronoberg.se.

Vi kommer försöka besvara alla samtal och mejl så snabbt som möjligt. Om du mejlar – lägg gärna en kopia på mejlet Socialdemokraternas politiska sekreterare Emelie Öberg, emelie.oberg@kronoberg.se.

Alla partimedlemmar i Kronoberg kommer i dagarna att bjudas in till en särskild träff där det finns möjlighet att ta del av beslutsunderlaget och ställa frågor.

Framåt

Regionstyrelsens beslut är en rekommendation till regionfullmäktige om att häva upp inriktningsbeslutet om nytt sjukhus i Räppe. Regionfullmäktige fattar formellt beslut 14–15 juni.

Behovet av investeringar i sjukhuslokaler kvarstår. Därför kommer regionstyrelsen att ta ett omtag kring hur Region Kronoberg på bästa möjliga sätt kan skapa ändamålsenliga lokaler för framtidens sjukvård som minimerar risker gällande patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.

facebook Twitter Email