Regionnytt 6/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden.

I årets sjätte Regionnytt kan du bland annat läsa om:

  • Vårt förslag om att skrota bonus och istället satsa på lön istället. 
  • Vår interpellation angående hur stödet ser ut till efterlevande vid suicid.
  • Vårt förslag om att återinföra höjt OB-tillägg för alla som arbetar i dygnet-runt-verksamhet i vården.
  • Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi har träffat.
  • Vårt förslag om att personal i Region Kronoberg inte ska tvingas ange papperslösa.

Klicka här för att komma till Regionnytt sommaren + september 2023

facebook Twitter Email