S partikongress: Monica Haider invald i partistyrelsen

Under den socialdemokratiska partikongressens näst sista dag valdes Monica Haider, riksdagsledamot från Älmhult, på nytt in i Socialdemokraternas partistyrelse vid partikongressen i Göteborg.

”Jag är enormt glad över förtroendet och ser fram emot att få fortsätta arbetet i partistyrelsen”, säger Monica Haider som blev invald som suppleant i partistyrelsen första gången 2005. ”Att få möjligheten att i partistyrelsen vara med och verkställa de beslut som tagits bland annat här, på partikongressen i Göteborg är viktigt och jag är ödmjuk inför uppgiften.”

Socialdemokraternas partistyrelse har 26 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter.

Ännu en kronobergare valdes på tisdagen till ett uppdrag för partiet när ClasGöran Carlsson från Ljungby blev revisorssuppleant.

facebook Twitter Email