(S) säger ja till sjukhus i Räppe

Socialdemokraterna i Region Kronoberg har idag på sitt gruppmöte beslutat att rösta för att ett nytt lasarett byggs i Räppe. Beslutet var enhälligt.

– Socialdemokraterna har landat i att vi tror att det är Räppealternativet som ger bäst resultat på helheten. Det finns flera skäl till det. Bland annat slipper vi utsätta personal och patienter för det otroligt komplicerade och långa pussel en ombyggnation av dagens CLV skulle innebära. Med ett nytt sjukhus i Räppe får vi bäst möjligheter att bedriva en kvalitativ och modern vård, säger Henrietta Serrate (S) regionråd.

– Vårt mål är att ge en så bra vård som möjligt till alla som bor i Kronoberg, inte bara idag utan också imorgon. Vi behöver ta hälso- och sjukvården in i framtiden och ny teknik kräver utrymme som inte finns i eller runt befintliga vårdbyggnader i Växjö, säger Robert Olesen (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraternas besked innebär att det nu finns en majoritet i regionfullmäktige för att besluta om nybyggnation i Räppe vid sammanträdet den 2 mars 2022.

Socialdemokraterna har sedan 2019 på olika sätt försökt informera sig i sakfrågan och inhämtat åsikter från såväl invånare som medarbetare.

För kommentarer:

Robert Olesen (S), partidistriktets ordförande, vikarierande regionråd* och ordinarie 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

076-720 76 15

*Henrietta Serrate (S), regionråd, är föräldraledig mellan februari och juni.

facebook Twitter Email