(S) VILL INFÖRA PERSONALRABATT I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Socialdemokraterna vill att Region Kronoberg utreder införande av prissubventionering i kollektivtrafiken för regionens 6400 anställda. Särskilt ska möjligheten för medarbetare att göra bruttolöneavdrag för resor i kollektivtrafik ses över.

– Regionens medarbetare har idag tillgång till flera olika personalförmåner. Vi socialdemokrater vill nu att regionen utreder möjligheten att införa rabatt i kollektivtrafiken för medarbetarna, företrädesvis genom bruttolöneavdrag. Det skulle kunna öka incitamenten för medarbetarna att välja kollektivtrafik till och från jobbet och samtidigt leda till fler resenärer. Det kan också vara en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Magnus Carlberg (S) ledamot i regionstyrelsen.

– Kollektivtrafiken är både viktig som samhällsservice och för att vi ska nå transportsektorns klimatmål för år 2030. Innan Covid-19-pandemin hade resandet med kollektivtrafik fördubblats sedan år 2006. Vi behöver nu göra satsningar för att nå tidigare, nya och fler resenärer. Personalrabatt kan vara en del i det, säger Helen Bengtsson (S) ledamot i regionstyrelsen.

Motionen om personalrabatt i kollektivtrafiken skickades in 19 maj av Magnus Carlberg (S) och Helen Bengtsson (S). Förslaget finns också med i Socialdemokraternas budgetförslag för Region Kronoberg 2023, som släpps i slutet av maj.

Här finns hela motionen.

KONTAKT OCH KOMMENTATER

Magnus Carlberg (S)

ledamot i regionstyrelsen och regionvalskandidat 2022 (plats 2)

073-506 44 95

Helen Bengtsson (S)

ledamot i regionstyrelsen och regionvalskandidat 2022 (plats 3)

0705-68 08 28

facebook Twitter Email