Satsa på personalen för bättre vård i Kronoberg!

Det finns inga genvägar till bra vård. Region Kronoberg behöver ett nytt styre som är beredda att satsa på att förbättra personalpolitiken. Bättre personalpolitik är Socialdemokraternas högst prioriterade fråga i regionvalet.

Vårdens två största utmaningar är brist på rätt utbildad personal och långa köer. Dessa utmaningar hänger ihop. Utan fler medarbetare kan vi inte korta köerna eller öka tillgängligheten för dig som patient.

De senaste åren har Region Kronoberg lagt hundratals miljoner på hyrpersonal och privata aktörer har hyrts in för att tillfälligt korta köer. Samtidigt är nu antalet medarbetare som anställs av regionen färre än de som slutar. Allt detta trots att regionen fått stora ekonomiska tillskott från den S-ledda regeringen för att satsa på vården. Istället för att satsa har pengarna lagts på hög – regionen gick med över 400 miljoner i överskott 2021. Situationen är ohållbar.

Vi socialdemokrater vill satsa på vården och för att kunna göra det krävs långsiktiga lösningar på personalbristen. Fler måste vilja söka sig till vårdyrken, istället för från. Ska vi lyckas behöver medarbetarnas arbetsmiljö och lönevillkor förbättras rejält.

Några av våra förslag för en bättre personalpolitik i Region Kronoberg:

  • Regionens medarbetare ska ha konkurrenskraftiga löner. Mer pengar behöver avsättas till löner varje år. Utbildning, kunskap och erfarenhet måste löna sig.
  • Den extra höjda ersättningen för arbete på obekväm arbetstid (höjt OB-tillägg) ska gälla alla medarbetare, inte bara några. Att arbeta på kvällar, helger och helgdagar är tungt oavsett yrkesroll.
  • Fler personalförmåner: arbetsskor, högre friskvårdsbidrag och rabatt i kollektivtrafiken.

Utöver förslagen ovan vill vi öka grundbemanningen för att förbättra arbetsmiljön och minska hyrpersonalen. Vi vill också att fler medarbetare ska ha rätt till kompetensutveckling och vidareutbildning med arbetsgivarens stöd. Och vi vill införa ett generationsväxlingsprogram, så att den som ska gå i pension får möjlighet att föra över sin kunskap och erfarenhet till den nyanställda. Vi tror att det skapar trygga medarbetare som trivs och vill stanna kvar.

De senaste åren har Moderaterna styrt regionen. Om våra förslag för en bättre personalpolitik ska bli verklighet behövs därför ett maktskifte i Region Kronoberg.

Om du som vi tror att det är genom att satsa på personalen som vården i Kronoberg blir bättre, rösta då på Socialdemokraterna i regionvalet imorgon.

Henrietta Serrate (S) regionrådskandidat

facebook Twitter Email