Socialdemokraterna har valt representanter till Region Kronobergs nämnder och styrelser

Socialdemokraterna fick 33,1 % av rösterna i höstens regionval och är därmed det största partiet i Region Kronoberg. Idag beslutade partiet på sin valkonferens vilka som ska företräda dem i regionens nämnder och styrelser.

– Vi socialdemokrater har ett väldigt starkt lag med representanter från hela Kronoberg. I valet gav väljarna oss stort mandat och förtroende i att driva på för en bättre personalpolitik och bättre vård för alla kronobergare. Det är där fokus i vår regionpolitik kommer att ligga, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd.

Nya gruppledare

Flera nya namn är med bland de som föreslås som gruppledare. Magnus Carlberg (S) från Tingsryd och Lavinia Strömberg (S) från Alvesta föreslås som gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden respektive kulturnämnden. Carl-Olof Bengtsson (S) från Växjö föreslås som gruppledare i regionens nya vårdvals- och folkhälsonämnd.

Gruppledare som byter nämnd

Joakim Pohlman (S) från Markaryd, Robert Olesen (S) från Alvesta och Peter Freij (S) från Ljungby har varit gruppledare under förra mandatperioden och föreslås fortsätta vara det även framåt, men byter nämnder. Nya politiska hemvister blir trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden.

(S) fortsätter i opposition

I oktober stod det klart att (S) fortsätter i opposition. Partiet har sedan dess ingått en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet.

– Vi socialdemokrater ville bilda ett nytt blocköverskridande, S-lett majoritetsstyre utan samtal eller samverkan med Sverigedemokraterna. Det fanns flera alternativ som passade in på den beskrivningen. Tyvärr avvisade C, L och KD våra försök. Nu kommer vi gå i kraftfull opposition. Tillsammans med (V) har vi fler röster än det moderatledda styret i alla styrelser, nämnder och fullmäktige. Vi har med andra ord goda möjligheter att driva en stark oppositionspolitik, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd.

Regionfullmäktige beslutar om val till nämnder och styrelser den 30 november. Uppdragen påbörjas 2023.

facebook Twitter Email