Uttalande från (S) med anledning av situationen på medicinkliniken på Ljungby lasarett

Det är med oro Socialdemokraterna tar del av de vittnesmål som framkommer i medias rapportering om situationen på medicinkliniken på Ljungby lasarett. Neddragningen av åtta vårdplatser på medicinkliniken i Ljungby är en åtgärd i att minska behovet av hyrpersonal i Region Kronoberg. Vi vill inleda med att vi har stor respekt för att det pågående viktiga arbetet med att minska hyrberoendet är svårt. Däremot får inte arbetet med att minska hyrberoendet riskera patientsäkerheten.

Socialdemokraterna har i veckan lämnat in ett nämndinitiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden med följande tre beslutspunkter;

▪️ Att förvaltningen får i uppdrag att utreda situationen på medicinkliniken i Ljungby med utgångspunkt i patientsäkerheten. Utredningen presenteras på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november 2023.

▪️ Att förvaltningen får i uppdrag att på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22 november 2023 redogöra för hur man arbetar med att förankra de åtgärder som genomförs för att bli hyroberoende med personalen.

▪️ Att uppdraget som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2023-05-17 § 60, ”1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på organisering i syfte att säkerställ ett nära och lokalt ledarskap inom sjukhusvården.” återrapporteras i dess helhet till hälso- och sjukvårdsnämnden senast sammanträdet den 21

Kontakt och kommentarer

Magnus Carlberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Tel. 073-506 44 95

facebook Twitter Email