Medlemsutbildning del 2

Den 9-10 maj arrangeras nästa del-2-utbildning. Utbildningarna riktar sig till alla medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen. Anmäl dig redan i dag!

Alla medlemmar har rätt till medlemsutbildning. Socialdemokraternas medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Fördjupa dig i ideologi och organisation

Del 2 erbjuder deltagarna en fördjupad kunskap om det politiska arbetet, organisationen och ideologin. För att kunna ansöka till del 2 måste du ha genomgått del 1 som hålls av din arbetarekommun.

Del 2 genomförs i samverkan mellan Jönköpings partidistrikt och Kronobergs partidistrikt. Det är begränsat antal platser så först till kvarnprincipen gäller. 30 platser per utbildningstillfälle.

Partidistriktet står för kostnader för mat och logi. Resa till och från Ädelfors sker på egen bekostnad.

Nästa utbildningstillfälle:

  • 9-10 maj, Ädelfors folkhögskola ANMÄL DIG HÄR
  • 17-18 oktober, Ädelfors folkhögskola
    (Anmälan har inte öppnat ännu.)
facebook Twitter Email