Uttalanden från Socialdemokraterna i Kronobergs distriktskongress

Den 30 mars höll Socialdemokraterna i Kronoberg distriktskongress i Alvesta Folkets hus, och följande uttalanden gjordes då.

Begränsa spelreklamen 

Socialdemokraterna i Kronoberg vill i högre grad begränsa Svenska spels marknadsföring.

Varje dag översköljs vi av reklam från olika spelbolag och även Svenska Spel har mycket reklam.

”Forskningen kring spelberoende och spelmissbruk är otillräcklig”, säger Malin Lauber som skrivit en motion i frågan. ”Det finns dock visst belägg för att spelreklam gör att vissa personer med spelproblematik ökar sitt spelande ytterligare och att personer med spelproblem i högre grad lägger märke till spelreklam.”

Samtidigt ökar summan som spelbolagen lägger på spelreklam i Sverige. Svenska spel som är den största aktören betalade 2017 en halv miljard kronor för reklam i Sverige, den sammanlagda summan är 5.6 miljarder i Sverige.

Vi ser positivt på den nya spelreglering som nyligen infördes vilken innebär att spelbolagen ska ansluta sig till ett licenssystem. Svensk lagstiftning ska följas och skatt ska betalas i Sverige. Viss förändring sker också i lagstiftningen gällande marknadsföringen. Den ska vara måttfull och att det inte få verka enklare att vinna än vad det faktiskt är och spel inte är en lösning på ekonomiska problem.

Socialdemokraterna i Kronoberg är generellt kritiska till spelreklam och tycker att svenska spel ska vara en förebild. Vi vill inte att företaget ska uppmuntra till spel och vill därför se en begränsning av deras marknadsföring.

Rösta för schysta villkor i EU-valet 

Socialdemokraterna i Kronoberg har i helgen haft sin distriktsårskongress på Folkets hus i Alvesta och startade upp EU-valrörelsen. Socialdemokraterna går till val för ett Europa med schysta villkor på arbetsmarknaden och för kvinnors frihet. Ett Europa som tar ansvar för sin klimatpåverkan och ett Europa där alla människor är lika mycket värda.

Kongressen besöktes av tre kandidater till EU-valet: Helen Fritzon, Johan Danielsson och Åsa Karlsson Björkmarker.

”Vi måste arbeta för ett jämlikt Europa, annars klarar vi inte klimatomställningen”, säger Åsa Karlsson Björkmarker. ”Det är de som skitar ner mest som ska betala mest. Det är inte arbetarklassen som ska ta den största kostnaden. Det är de som tjänar mest som ska ta den största kostnaden.”

Karlsson Björkmarker betonar också att vi behöver se över hur EU-stöd betalas ut och hur det främjar ett hållbart arbete för klimatet.

Helen Fritzon betonar vikten av att ta kampen mot högerextremismen som breder ut sig i Sverige och i EU:s medlemsstater. Högerns politik är ett hot mot jämställdheten. De högerextrema partierna delar inte principen av människors lika värde, de ifrågasätter pressfriheten, domstolarna och även civilsamhället. Kvinnors frihet är hotad och därför måste vi arbeta för att kvinnors rättigheter stärks, ekonomisk självständighet, rätt till arbete och att löneskillnader mellan kvinnor och män måste upphöra.

I Europa dör 4 000 människor varje år på sin arbetsplats. Johan Danielsson menar att EU måste införa en nollvision mot dödsolyckor på arbetet och därmed tvinga medlemsstaterna att vidta åtgärder. Danielsson betonar också att lika och schysta villkor på arbetsmarknaden ska gälla oavsett vilket land arbetet utförs i.

facebook Twitter Email