Distriktskongress den 21 mars 2020

Den 21 mars är det återigen dags för distriktskongress. Vi kommer att vara i Alvesta Folkets hus.

Handlingarna skickas ut digitalt till ombuden – och de ombud som inte har e-postadress registrerad kommer inom några dagar att få handlingarna i brevlådan. Du finner även handlingarna här.

Ombud
Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din arbetarekommun som kallar ersättare.

Gäst
Om du som gäst önskar delta i kongressen, anmäl dig till Lovisa Alm via Lovisa.alm(at)socialdemokraterna.se eller telefon 072-717 51 52.

facebook Twitter Email