Distriktskongress den 21 mars 2020

Den 21 mars är det återigen dags för distriktskongress. Vi kommer att vara i Alvesta Folkets hus.

Handlingarna skickas ut digitalt till ombuden – och de ombud som inte har e-postadress registrerad kommer inom några dagar att få handlingarna i brevlådan. Du finner även handlingarna här.

Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din arbetarekommun som kallar ersättare.

Om du som gäst önskar delta i kongressen, anmäl dig till Lovisa Alm via Lovisa.alm(at)socialdemokraterna.se eller telefon 072-717 51 52.

facebook Twitter Email