Socialdemokraterna går starkt framåt i Kronoberg

Vi är många som har fört ut vår politik för ett socialdemokratiskt Kronoberg som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Det är dörrar som har knackats, samtal som har förts på arbetsplatser, debatter som har tagits, telefonsamtal som har ringts, rosor som har delats ut – ja, det har verkligen varit en folkrörelse i full aktivitet.

Det har varit en intensiv valrörelse som verkligen har lönat sig. Det preliminära resultatet visar på ett starkt resultat för Socialdemokraterna i Kronoberg där vi har ökat i både region och riksdagsval och där flera av våra kommuner också gått starkt framåt. I regionvalet har vi till exempel ökat med 2,1 procent och blir där klart största parti med 33,1 procent vilket ger oss ytterligare två mandat. I riksdagsvalet är vårt preliminära resultat 31 procent vilket är en ökning med 1,5 procent.

Alla de möten och samtal vi har haft under valrörelsen har också inneburit att vi har blivit fler. Det är fantastiskt glädjande, för ju fler vi är desto mer kan vi påverka!
Så till alla er nya medlemmar vill jag säga – varmt välkomna!

Jag vill också rikta ett stort tack till alla er som har deltagit i vår valrörelse för ett bättre Kronoberg och för ett bättre Sverige!

Robert Olesen
Partidistriktsordförande Socialdemokraterna Kronoberg

facebook Twitter Email