Pressmeddelande: Starta offentlig vårdcentral i Älmhult

Älmhult är idag den enda kommunen i Kronoberg som saknar en offentligt driven vårdcentral. Region Kronoberg har, trots över 18 000 invånare, inga egna verksamheter i kommunen. Med anledning av detta har Socialdemokraterna i regionen skickat in en motion.

I motionen skriver Socialdemokraterna att de vill att Region Kronoberg ska utreda förutsättningarna för att öppna en offentligt driven vårdcentral i Älmhults kommun.

– För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det ska gå att bo och leva i hela Kronoberg. En viktig förutsättning för det är att vård och omsorg finns nära medborgarna. För oss socialdemokrater är det också viktigt att det offentliga tar ansvar för och verkar i hela Kronoberg. Regionen ska finnas i alla kommuner. Det måste vara möjligt att i alla Kronobergs kommuner välja en offentligt driven vårdcentral, inte bara privata, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Motionen i sin helhet finns här.

Kontakt och kommentarer

Magnus Carlberg, 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 073-506 44 95

facebook Twitter Email