Pressmeddelande: (S) vill ha svar om driftstörningar i länstrafikens betal- och biljettsystem

2020 införde Länstrafiken Kronoberg ett nytt betal- och biljettsystem. Systemet har dragits med driftsstörningar. Vid flertalet tillfällen har hela eller delar systemet ”legat nere”. Bara det senaste halvåret rör det sig om minst tre gånger. Nu väcker Socialdemokraterna i Region Kronoberg frågan om driftsstörningarna till regionfullmäktige.

Det är Joakim Pohlman (S) som har skickat in en interpellation med fyra frågor till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C).

  • När det nya betal- och biljettsystemet infördes för tre år sedan var målet att det skulle bli enklare att resa med Länstrafiken Kronoberg. Med facit i hand har vi drabbats av flera stora driftstörningar. Detta har orsakat problem för resenärer och lett till förlorade biljettintäkter för oss. Dessutom är det ofta som resenärer hör av sig med synpunkter på användarvänligheten i appen. Det är dags för en utvärdering, säger Joakim Pohlman (S) 2:e vice ordförande i trafiknämnden.

Det nya systemet infördes 2020 tillsammans med Kalmar länstrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik. Redan i september 2021 beslutade Kalmar Länstrafik att under 2022 lämna och istället övergå till det resesystem som utvecklats i samverkan mellan Skånetrafiken, Blekinge länstrafik och Östgötatrafiken. I den utvärdering som gjorts konstaterade Kalmar länstrafik bland annat att funktionalitet och kundvänligheten i förhållande till kostnaden skulle öka vid systembyte.

Interpellationen debatteras på regionfullmäktige 8 februari 2023.

Frågorna Socialdemokraterna ställer i interpellationen

  1. Hur ofta råkar kollektivtrafiken i Kronoberg ut för driftsstörningar kopplade till betal- och biljettsystemet?
  2. Vad kostar dessa driftsstörningar Region Kronoberg?
  3. Har trafiknämnden och Länstrafiken Kronoberg gjort någon utvärdering av systemet nu när det är infört sedan en tid tillbaka?
  4. Är du som trafiknämndens ordförande villig att se över vilka alternativ som finns framåt?

Interpellationen i sin helhet finns här.

Kontakt och kommentarer

Joakim Pohlman (S), 2:e vice ordförande i trafiknämnden, 070-331 23 00

Källor

facebook Twitter Email