Pressmeddelande: (S) vill öka antalet kuratorer på ungdomsmottagningarna

Det är högt tryck på ungdomsmottagningarna i Kronoberg. I höstas rapporterades att väntetiden på att få träffa en kurator var en till två månader. Nu har Socialdemokraterna i regionen skickat in en skrivelse om att öka resurserna till ungdomsmottagarna, så att fler kuratorer kan anställas.

Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningars (FSUM) beräkningar visar att Kronobergs län skulle behöva 7,2 kuratorer för att möta ungdomars behov av samtal. I höstas hade ungdomsmottagningarna i Region Kronoberg 3,5 kuratorstjänster, alltså mindre än hälften. Socialdemokraterna föreslår att ungdomsmottagningarna får resurser för att öka antalet kuratorer.

– Ska vi lyckas minska den psykiska ohälsan hos barn och unga och inflödet till Barn- och ungdomspsykiatrin måste vi jobba bättre med helheten. Vi behöver satsa mer på förebyggande och snabba insatser som når flertalet. Här spelar möjligheten till samtal via ungdomsmottagningarna en stor roll, inte minst för att fånga upp och minska psykisk ohälsa bland tonåringar och unga vuxna. Fler kuratorer behövs, säger Henrietta Serrate (S) oppositionsråd i Region Kronoberg.

Här finns skrivelse i sin helhet.

Källa väntetid: Månader lång kö till kurator i höst – behövs dubbelt så många – P4 Kronoberg | Sveriges Radio

Kontakt och kommentarer

Henrietta Serrate (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, 0720-83 18 84

facebook Twitter Email