Regionnytt oktober är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Reginnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden.

I årets sjunde Regionnytt kan du bland annat läsa om:

  • Vår interpellation om pandemins konsekvenser på förlossningsvården.
  • Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under oktober
  • Vår debattartikel om att utveckla bröstcancerscreeningen
  • Vår interpellation om hur Region Kronoberg arbetar för att säkerställa att verksamhet som finansieras med skattepengar inte bedrivs av kriminella gäng.

Klicka här för att komma till Regionnytt oktober

facebook Twitter Email