Vi socialdemokrater vill ha en fungerande vård i hela Kronoberg

Socialdemokraternas mål är att du ska känna dig trygg med att du får den vård du behöver när du behöver den. För en fungerande och trygg vård i hela Kronoberg behövs enkel åtkomst till vårdcentraler och en fungerande akutvård. Året om. Ska vi lyckas måste vi lyssna på dem som arbetar inom vården – för utan dem, fungerar ingenting.

Vi socialdemokrater vill förbättra arbetsmiljön och lönevillkoren för personal inom vården. Ett steg i rätt riktning är att höja grundbemanningen, inte minst för att komma till rätta med ökande kostnader för hyrpersonal. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med en ambitiös personalpolitik, både på kort och lång sikt!

För en fungerande och trygg vård i hela länet behövs även två fungerande akutsjukhus, ett i Ljungby och ett i Växjö. Året om! För oss socialdemokrater är det självklart att Ljungby Lasarett ska utvecklas – inte avvecklas.

Det moderatledda styret i Region Kronoberg har de senaste åren visat en oförmåga att såväl lyssna som att ta initiativ för att åstadkomma den förändring som behövs. Det duger inte.

För en trygg och fungerande vård i hela länet, krävs istället ett närvarande, modigt och lyssnande ledarskap med initiativförmåga.

Vi socialdemokrater vill:

• höja grundbemanningen inom vården och satsa på personalen.
• att alla kronobergare ska ha lätt att få kontakt med vårdcentral för att få den vård som behövs – när det behövs.
• att Ljungby Lasarett ska utvecklas – inte avvecklas!
• att Kronoberg ska ha en fungerande akutsjukvård och två akutsjukhus – året om.

Här finns alla förslag och frågor vi lämnat in från 2019 och framåt.

Kontakta gärna oss!

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss om du har förslag eller frågor om personalpolitik, hälso- och sjukvården och andra frågor som berör Region Kronoberg.

Kontaktuppgifter till alla våra regionpolitiker finns på Region Kronobergs hemsida.

facebook Twitter Email