Distriktskongressen inställd – nytt datum kommer

Distriktsstyrelsen tog idag, den 16 mars, beslut om att ställa in den planerade distriktskongressen. Beslutet fattades utifrån den oro många medlemmar känner, samt att det fanns indikationer på att många skulle välja att avstå från att närvara på distriktskongressen.

Beslutet togs för att säkerställa den demokratiska möjligheten för alla ombud att delta på distriktskongressen.

Så snart det finns ett nytt datum för att genomföra distriktskongressen kommer detta att kommuniceras till er.

facebook Twitter Email