Pressmeddelande: (S) vill höja OB-tillägget för fler medarbetare i Region Kronoberg

Återinför höjningen av OB-tillägget för alla som arbetar i dygnet-runt-verksamhet i vården. Det är budskapet i den motion Henrietta Modig Serrate (S) i dagarna lämnat in till regionfullmäktige.

För att lösa problem med bemanning i dygnet-runt-verksamhet införde Region Kronoberg för några år sedan en höjning av tillägget för arbete på obekväm arbetstid (OB-tillägget). Satsningen infördes i två steg: först för sjuksköterskor och sedan för övriga medarbetare som har OB-tillägg i sina avtal. Våren 2020, mitt under pågående pandemi, avskaffade det moderatledda regionstyret satsningen för bland annat för fackförbundets Kommunals yrkesgrupper. Socialdemokraterna röstade nej till avskaffandet och har fortsatt driva frågan:

– Alla medarbetares obekväma arbetstid är lika viktig och värdefull. Därför är det självklart för oss socialdemokrater att fortsätta driva frågan om höjt OB-tillägg för alla, inte bara några, som arbetar i dygnet-runt-verksamhet. Det är hög tid att det moderatledda styret gör om och gör rätt i frågan om rättvisa OB-tillägg, precis som deras partikamrater i Region Halland gjort nyligen. Går det där går det här. Vi hoppas på bifall från samtliga partier när motionen vi lämnat in kommer upp för beslut i regionfullmäktige, säger Henrietta Modig Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen och oppositionsråd.

Det höjda OB-tillägget innebär 50 % över ordinarie, avtalad OB-ersättning. Kostnaden för att återinföra höjt OB-tillägg för alla som arbetar i dygnet-runt-verksamhet i vården (och har OB-tillägg i sina avtal) beräknas till 25 miljoner kr per år.

Här finns motionen i sin helhet (länk).

Kommentarer lämnas av

Henrietta Modig Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen och oppositionsråd, 0720-83 18 84

facebook Twitter Email