Medlemssidan

Det här är en sida där du som medlem finner policydokument och annat matnyttigt. Vi fyller på allt eftersom.

Trakasserier
Inom Socialdemokraterna råder nolltolerans mot alla typer av trakasserier. Alla vi som är aktiva och verkar inom partiet har ett ansvar att motarbeta varje tendens till trakasserier.

I handlingsplanen beskrivs hur vi ska agera vid kännedom om kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier inom Socialdemokraterna i Kronoberg. Förtroendevald eller medlem som upplever, blir vittne till eller misstänker att trakasserier förekommer ska kontakta förste ombudsman, alternativt partidistriktets ordförande.

Handlingsplan kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier

Hot, våld och trakasserier
Att förtroendevalda utsätts för hot, våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt. Det kan dels bli svårare att rekrytera och behålla politiker, dels kan vårt öppna samhälle påverkas om för många skyddsåtgärder måste sättas in. I slutänden kan även den demokratiska beslutsprocessen påverkas.

Denna handlingsplan utgör ett stöd för agerande och åtgärder som bör vidtas för och av förtroendevalda som riskerar att drabbas eller har drabbats av olika former av hot, våld eller trakasserier.

Förtroendevalda ska alltid rapportera händelser, stora som mindre, till partidistriktets säkerhetsansvariga, dvs förste ombudsmannen.

Handlingsplan för förtroendevalda vid hot, våld eller trakasserier samt krishantering

 

Har du önskemål eller tankar om något annat som bör finnas här? Kontakta oss i så fall på kronoberg(at)socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email