Emma Johansson Gauffin åker på partikongress med sin motion om en ”Lex Emma” för skolan

När Socialdemokraterna på lördag inleder sin partikongress i Göteborg, är åtta ombud från Kronoberg på plats. En av dem är Emma Johansson från Ljungby och under kongressen kommer hennes motion om att införa något liknande Lex Sarah i skolan att behandlas – en motion som partistyrelsen yrkat bifall till.

”Jag jobbar som gymnasielärare men är även politiker i socialnämnden och i min nämnds verksamheter finns Lex Sarah, en anmälan som görs vid missförhållanden i verksamheten och som finns för att identifiera systemfel så att allvarliga misstag inte ska kunna ske”, berättar Emma. ”Jag har länge tänkt att någonting motsvarande behövs i skolans värld. Varje år träffar jag minst…

Läs mer

Kronobergs delegation till partikongressen

På lördag den 8 april inleder Socialdemokraterna sin partikongress i Göteborg. Kronoberg skickar åtta ombud med olika fokusområden och frågor som ska avgöras under den fem dagar långa kongressen.

Nedan följer en förteckning över Kronobergs kongressombud, samt deras olika fokusområden. Henrietta Serrate, ombud från Växjö Samarbete för gemensam säkerhet: En stark militär alliansfrihet (Behandlas söndag) En välfärd som går att lita på: Bra vård i hela landet (Behandlas måndag) Åsa Karlsson Björkmarker, ombud från Växjö En välfärd som går att lita på: En ekonomisk…

Läs mer
facebook Twitter Email