Pressmeddelande: Minskade statsbidrag till Grimslövs folkhögskola kräver ägartillskott och skrivelse till regeringen

Regeringens budget innebär ekonomiska nedskärningar för folkhögskolorna. För Grimslövs folkhögskola, som ägs och drivs av Region Kronoberg, innebär budgeten 3,6 miljoner mindre i statsbidrag 2023 än föregående år. För att klara ekonomin flaggar nu verksamheten för att flera utbildningar kommer behöva läggas ner till hösten.

Några av de utbildningar som bedrivs på Grimslövs folkhögskola är vårdbiträde, undersköterska/skötare och allmän kurs på grundskole- respektive gymnasienivå. Grimslövs folkhögskola och utbildningarna där är en viktig del av att nå kompetensförsörjningsmålen både i regionens egna verksamheter och i andra offentliga organisationer och företag i Kronoberg. Vi socialdemokrater vill därför lyfta regionens möjlighet att gå…

Läs mer

Efter (S)-förslag: Region Kronoberg tar fram en plan för max 1100 invånare per primärvårdsläkare

I april 2022 publicerade Socialstyrelsen nya nationella riktvärden för fast läkarkontakt i primärvården. 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården är nu målet inom ramen för fast läkarkontakt. I Kronoberg var siffran i sammanställningen 1299 invånare/läkare.

Socialstyrelsens besked välkomnades bland annat av Distriktsläkarföreningen. Socialdemokraterna i Region Kronoberg vill att hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta fram en handlingsplan för hur målet ska nås och la därför detta som yrkande på nämndens sammanträde 25 januari 2023. Yrkandet vann gehör och handlingsplanen ska därför tas fram. För oss socialdemokrater är det viktigt att Region…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) vill korta ambulanstiderna i Kronoberg

Väntan på ambulans har de senaste 10 åren ökat i flera av Kronobergs kommuner. Det visar en sammanställning som Hjärt- och lungfonden och SOS Alarm tog fram i höstas. Med anledning av detta har Socialdemokraterna i regionen skickat en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vi vill att alla kronobergare ska ha tillgång till akutsjukvård så fort som möjligt under dygnets alla timmar. Därför föreslår vi att hälso- och sjukvårdsnämnden utvärderar varför väntan på ambulans har blivit längre i flera av Kronobergs kommuner och tar fram förslag för att minska väntetiden, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso-…

Läs mer
facebook Twitter Email