Nu är det dags för Kyrkoval 2021

Kyrkovalet handlar om vilka värderingar som ska vara vägledande i Svenska kyrkans arbete. Vår vision om en öppen folkkyrka som välkomnar och inkluderar står i kontrast till de som vill att kyrkan i stället ska utestänga och exkludera. Det är helt enkelt våra värderingar om jämlikhet och solidaritet som står på spel den 19 september.

Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Vi arbetar också för att kyrkan alltid ska stå upp mot rasism och förtryck. Tyvärr finns det krafter som vill annorlunda. Vi vill också att Svenska kyrkan fortsätter att stå upp för människovärdet. Tyvärr är…

Läs mer

Dags att nominera till riksdag och regionfullmäktige

Nu börjar det bli dags för partidistriktets medlemmar att nominera kandidater till riksdag och regionfullmäktige samt kandidat regionråd. 

Enskilda partimedlemmar och s-föreningar skickar sina nomineringar till arbetarekommunens styrelse inom av denna fastställd tid. Arbetarekommunen sammanställer sedan och skickar uppgift på alla föreslagna kandidater till partidistriktet senast den 15 november 2021. Kontakta din arbetarekommun för mer information om hur och när nomineringarna ska skickas in. Fastställande av listor och val av kandidat till regionråd sker…

Läs mer

Resultatet från kongressombudsvalet är klart

Nu är det fastställt vilka sju kongressombud som kommer att representera Kronobergs partidistrikt på Socialdemokraternas 41:a partikongress som hålls i Göteborg den 3 till 7 november 2021. Följande har valts till kongressombud för Kronobergs partidistrikt; Henrietta Serrate, Julia Berg, Eva Ballovarre, Malin Lauber, Tajma Sisic, Tomas Thornell och Otto Lindlöf.

Läs mer
facebook Twitter Email