Pressmeddelande: (S) vill korta ambulanstiderna i Kronoberg

Väntan på ambulans har de senaste 10 åren ökat i flera av Kronobergs kommuner. Det visar en sammanställning som Hjärt- och lungfonden och SOS Alarm tog fram i höstas. Med anledning av detta har Socialdemokraterna i regionen skickat en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vi vill att alla kronobergare ska ha tillgång till akutsjukvård så fort som möjligt under dygnets alla timmar. Därför föreslår vi att hälso- och sjukvårdsnämnden utvärderar varför väntan på ambulans har blivit längre i flera av Kronobergs kommuner och tar fram förslag för att minska väntetiden, säger Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso-…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) kräver krissamtal om läget på akuten i Växjö

I höstas riktade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) stark kritik mot akutkliniken i Växjö. Stressad arbetssituation, stora svårigheter att bemanna och brist på vårdplatser innebär enligt IVO risk för allvarliga vårdskador. I en skrivelse kräver nu Socialdemokraterna att det moderatledda styret kallar till krissamtal med alla partier för att lösa situationen.

Partiet menar i skrivelsen att regionen ”behöver hitta saker som gör konkret skillnad både här och nu och som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning och vårdplatssituation på sikt.” Situationen för medarbetare och patienter på akutavdelningen är ohållbar. Fackförbund och enskilda medarbetare har slagit larm länge. I höstas kom också stark kritik från IVO. Det är…

Läs mer
henrietta-serrate-s-nyarshalsning-2023

Nyårshälsning från vårt oppositionsråd i Region Kronoberg

Efter två år av pandemi var vi många som hoppades på en positiv nystart 2022. Såhär näst sista dagen i december kan vi nog alla konstatera att det inte blev så.

I februari inledde Ryssland ett fruktansvärt krig mot Ukraina. FN:s flyktingkommissariat (UNCHR) konstaterar att nära 8 miljoner människor är på flykt från Ukraina och att minst 6,5 miljoner människor är internflyktingar i landet. Över 1400 flyktingar har vi välkomnat här i Kronoberg. I Iran pågår sedan september massprotester mot regimen. Protestanterna för en kamp om…

Läs mer
facebook Twitter Email