Regionnytt januari är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden. I Regionnytt för januari kan du bland annat läsa om: Vår motion om att införa möjligheten att gå på cancerscreening på betald arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg Var vi har…

Läs mer

Regionnytt december är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden. I Regionnytt för december kan du bland annat läsa om: Vår motion om att inrätta ett näringspolitiskt råd i Kronoberg. De tre debattartiklar som företrädare för Socialdemokraterna i Region Kronoberg har skrivit….

Läs mer

Regionnytt november är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste tiden. I Regionnytt för november kan du bland annat läsa om: Vår interpellation om hur mammografin ska bli mer jämlik. Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under november. Vår debattartikel…

Läs mer
facebook Twitter Email