(S) VILL INFÖRA PERSONALRABATT I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Socialdemokraterna vill att Region Kronoberg utreder införande av prissubventionering i kollektivtrafiken för regionens 6400 anställda. Särskilt ska möjligheten för medarbetare att göra bruttolöneavdrag för resor i kollektivtrafik ses över.

– Regionens medarbetare har idag tillgång till flera olika personalförmåner. Vi socialdemokrater vill nu att regionen utreder möjligheten att införa rabatt i kollektivtrafiken för medarbetarna, företrädesvis genom bruttolöneavdrag. Det skulle kunna öka incitamenten för medarbetarna att välja kollektivtrafik till och från jobbet och samtidigt leda till fler resenärer. Det kan också vara en del i…

Läs mer
Henrietta Serrate (S) och Helen Bengtsson (S)

Återinför ultraljud på Ljungby lasarett!

För oss socialdemokrater är det självklart att det ska gå att göra ultraljud på Ljungby lasarett. Av 2269 barn som föddes i Kronoberg 2021 var 269 hemmahörande i Ljungby, 107 i Markaryd och 203 i Älmhult. Det innebär att över en fjärdedel av alla som väntade barn i Region Kronoberg 2021 bodde i västra länsdelen.

Möjligheten att göra ultraljud på Ljungby lasarett är en viktig fråga för jämlik vård i vår region. Inte minst är det en viktig fråga för alla som väntar barn i västra länsdelen. Den som bor i Markaryd har drygt 1,5 timmes bilfärd enkel väg till Växjö lasarett. Det går att resa kollektivt men är svårt…

Läs mer

Facklig-politiska handslag för trygghet och rättvisa för vanligt folk

Socialdemokraterna i Kronoberg har tillsammans med de socialdemokratiska partidistrikten i Blekinge, Jönköpings län och Kalmar län gjort ett gemensamt handslag på med LO-distriktet i Småland och Blekinge för att förbättra arbetsmarknaden och välfärden i vår del av Sverige. Handslaget är unikt och resultatet av vår nära facklig-politiska samverkan.

Vi har kommit överens om 21 konkreta samarbetsområden som fångar upp utmaningarna som finns i våra regioner och kommuner liksom de problem som medborgarna och LO-förbundens medlemmar möter i sin vardag. Vår överenskommelse sträcker sig över stora och viktiga områden. Det finns inte ett svar på komplexa samhällsproblem, utan det krävs en sammanhållen politik för…

Läs mer
facebook Twitter Email