Pressmeddelande: (S) vill ha svar om driftstörningar i länstrafikens betal- och biljettsystem

2020 införde Länstrafiken Kronoberg ett nytt betal- och biljettsystem. Systemet har dragits med driftsstörningar. Vid flertalet tillfällen har hela eller delar systemet ”legat nere”. Bara det senaste halvåret rör det sig om minst tre gånger. Nu väcker Socialdemokraterna i Region Kronoberg frågan om driftsstörningarna till regionfullmäktige.

Det är Joakim Pohlman (S) som har skickat in en interpellation med fyra frågor till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C). När det nya betal- och biljettsystemet infördes för tre år sedan var målet att det skulle bli enklare att resa med Länstrafiken Kronoberg. Med facit i hand har vi drabbats av flera stora driftstörningar. Detta…

Läs mer

Pressmeddelande: Minskade statsbidrag till Grimslövs folkhögskola kräver ägartillskott och skrivelse till regeringen

Regeringens budget innebär ekonomiska nedskärningar för folkhögskolorna. För Grimslövs folkhögskola, som ägs och drivs av Region Kronoberg, innebär budgeten 3,6 miljoner mindre i statsbidrag 2023 än föregående år. För att klara ekonomin flaggar nu verksamheten för att flera utbildningar kommer behöva läggas ner till hösten.

Några av de utbildningar som bedrivs på Grimslövs folkhögskola är vårdbiträde, undersköterska/skötare och allmän kurs på grundskole- respektive gymnasienivå. Grimslövs folkhögskola och utbildningarna där är en viktig del av att nå kompetensförsörjningsmålen både i regionens egna verksamheter och i andra offentliga organisationer och företag i Kronoberg. Vi socialdemokrater vill därför lyfta regionens möjlighet att gå…

Läs mer

Efter (S)-förslag: Region Kronoberg tar fram en plan för max 1100 invånare per primärvårdsläkare

I april 2022 publicerade Socialstyrelsen nya nationella riktvärden för fast läkarkontakt i primärvården. 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården är nu målet inom ramen för fast läkarkontakt. I Kronoberg var siffran i sammanställningen 1299 invånare/läkare.

Socialstyrelsens besked välkomnades bland annat av Distriktsläkarföreningen. Socialdemokraterna i Region Kronoberg vill att hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta fram en handlingsplan för hur målet ska nås och la därför detta som yrkande på nämndens sammanträde 25 januari 2023. Yrkandet vann gehör och handlingsplanen ska därför tas fram. För oss socialdemokrater är det viktigt att Region…

Läs mer
facebook Twitter Email