(S) BUDGETFÖRSLAG FÖR REGION KRONOBERG 2023

Socialdemokraterna har idag skickat in sitt budgetförslag för Region Kronoberg 2023. Det största fokuset ligger precis som våra tidigare budgetar på medarbetarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Bättre arbetsmiljö och stärkta arbetsvillkor är också våra viktigaste frågor i höstens regionval. – Utan medarbetare – inget Region Kronoberg, ingen vård. Regionens medarbetare förtjänar konkurrenskraftiga löner och en arbetsmiljö som man mår bra av och kan utvecklas i. Det har varit Socialdemokraternas viktigaste fråga i flera år och kommer vara det även framåt. Regionens…

Läs mer

(S) VILL INFÖRA PERSONALRABATT I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Socialdemokraterna vill att Region Kronoberg utreder införande av prissubventionering i kollektivtrafiken för regionens 6400 anställda. Särskilt ska möjligheten för medarbetare att göra bruttolöneavdrag för resor i kollektivtrafik ses över.

– Regionens medarbetare har idag tillgång till flera olika personalförmåner. Vi socialdemokrater vill nu att regionen utreder möjligheten att införa rabatt i kollektivtrafiken för medarbetarna, företrädesvis genom bruttolöneavdrag. Det skulle kunna öka incitamenten för medarbetarna att välja kollektivtrafik till och från jobbet och samtidigt leda till fler resenärer. Det kan också vara en del i…

Läs mer
Henrietta Serrate (S) och Helen Bengtsson (S)

Återinför ultraljud på Ljungby lasarett!

För oss socialdemokrater är det självklart att det ska gå att göra ultraljud på Ljungby lasarett. Av 2269 barn som föddes i Kronoberg 2021 var 269 hemmahörande i Ljungby, 107 i Markaryd och 203 i Älmhult. Det innebär att över en fjärdedel av alla som väntade barn i Region Kronoberg 2021 bodde i västra länsdelen.

Möjligheten att göra ultraljud på Ljungby lasarett är en viktig fråga för jämlik vård i vår region. Inte minst är det en viktig fråga för alla som väntar barn i västra länsdelen. Den som bor i Markaryd har drygt 1,5 timmes bilfärd enkel väg till Växjö lasarett. Det går att resa kollektivt men är svårt…

Läs mer
facebook Twitter Email