Pressmeddelande: (S) vill höja OB-tillägget för fler medarbetare i Region Kronoberg

Återinför höjningen av OB-tillägget för alla som arbetar i dygnet-runt-verksamhet i vården. Det är budskapet i den motion Henrietta Modig Serrate (S) i dagarna lämnat in till regionfullmäktige.

För att lösa problem med bemanning i dygnet-runt-verksamhet införde Region Kronoberg för några år sedan en höjning av tillägget för arbete på obekväm arbetstid (OB-tillägget). Satsningen infördes i två steg: först för sjuksköterskor och sedan för övriga medarbetare som har OB-tillägg i sina avtal. Våren 2020, mitt under pågående pandemi, avskaffade det moderatledda regionstyret satsningen…

Läs mer

Semesterstängt på distriktsexpeditionen

Från midsommar till och med den 23 juli håller partidistriktets expedition sommarstängt. Brådskande ärenden hänvisas till partidistriktets ordförande, Robert Olesen.

Läs mer

Region Kronoberg avbryter projektet med sjukhus i Räppe

Idag beslutade en enig regionstyrelse att avbryta projektet med byggnation av nytt sjukhus i Räppe. Orsakerna är ekonomiska.

Bakgrund till beslutet I början av 2023 fick regiondirektören i uppdrag att se över vilka konsekvenser det nya omvärldsläget och det förändrade ekonomiska läget får för regionens byggnadsinvesteringar. I den rapport som nu är färdig konstateras att de ekonomiska förutsättningarna ändrats så radikalt att bygget av sjukhus i Räppe inte längre är ekonomiskt möjligt att…

Läs mer
facebook Twitter Email