Pressmeddelande: (S) vill utöka vårdplatskoordinatorernas tid för att förbättra läget på akuten

I januari skickade Socialdemokraterna in en skrivelse med krav om krissamtal kring läget på akutmottagningen i Växjö. Detta efter flera larm om dålig arbetsmiljö och allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I skrivelsen lyfte Socialdemokraterna flera förslag för att förbättra situationen. Ett av dessa var att utöka den tid vårdplatskoordinator finns på plats. Nu väljer partiet att gå fram med förslaget i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdplatskoordinatorerna hanterar och fördelar ut inskrivningsklara patienter från framförallt akutmottagningen till andra vårdavdelningar. Vårdplatskoordinatorerna är därmed en viktig del i att vårdplatskedjan och patientflödet ska fungera på ett bra sätt. Ett exempel är att patienterna inte ska bli kvar på akutmottagningen längre än nödvändigt, vilket var en del i IVO:s kritik. – När vårdplatskoordinatorerna inte…

Läs mer

Uttalande från Socialdemokraterna med anledning av det moderatledda regionstyrets förslag att stänga IVA på Ljungby lasarett vecka 26-33

Det är med bestörtning och oro Socialdemokraterna ser på beskedet att Ljungby lasaretts 2 intensivvårdsplatser kommer stängas under vecka 26–33, ett besked som gavs 2023-03-22 av det moderatledda regionstyret på en presskonferens. Vi vill inleda med att vi har stor respekt för att personalbristen är svår och att det faktum att det saknas tillräckligt personal…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) vill öka antalet kuratorer på ungdomsmottagningarna

Det är högt tryck på ungdomsmottagningarna i Kronoberg. I höstas rapporterades att väntetiden på att få träffa en kurator var en till två månader. Nu har Socialdemokraterna i regionen skickat in en skrivelse om att öka resurserna till ungdomsmottagarna, så att fler kuratorer kan anställas.

Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningars (FSUM) beräkningar visar att Kronobergs län skulle behöva 7,2 kuratorer för att möta ungdomars behov av samtal. I höstas hade ungdomsmottagningarna i Region Kronoberg 3,5 kuratorstjänster, alltså mindre än hälften. Socialdemokraterna föreslår att ungdomsmottagningarna får resurser för att öka antalet kuratorer. – Ska vi lyckas minska den psykiska ohälsan hos barn…

Läs mer
facebook Twitter Email