Pressmeddelande: Förbättra regelverket för bidrag till ungdomsorganisationer i Kronoberg

Fler ungdomsorganisationer ska kunna söka och få bidrag från Region Kronoberg. Det är målsättningen med den skrivelse som Socialdemokraterna nyligen lämnat in till kulturnämnden.

Opolitiska ungdomsorganisationer i Kronoberg har i vissa fall möjlighet att söka bidrag från regionen. För att stärka organisationernas återhämtning efter pandemin fattade kulturnämnden i slutet av april beslut om att utöka grundbidraget till från 10 000 kr till 20 000 kr under två år. Själva regelverket som reglerar bidrag till ungdomsorganisationerna antogs i januari 2017. Nu vill…

Läs mer

Vi socialdemokrater vill ha en fungerande vård i hela Kronoberg

Socialdemokraternas mål är att du ska känna dig trygg med att du får den vård du behöver när du behöver den. För en fungerande och trygg vård i hela Kronoberg behövs enkel åtkomst till vårdcentraler och en fungerande akutvård. Året om. Ska vi lyckas måste vi lyssna på dem som arbetar inom vården – för utan dem, fungerar ingenting.

Vi socialdemokrater vill förbättra arbetsmiljön och lönevillkoren för personal inom vården. Ett steg i rätt riktning är att höja grundbemanningen, inte minst för att komma till rätta med ökande kostnader för hyrpersonal. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med en ambitiös personalpolitik, både på kort och lång sikt! För en fungerande och trygg vård…

Läs mer
Sverige behöver bli mer rättvist, mer som Sverige.

På första maj står vi tillsammans upp för alla i Sverige.För hela Sverige.

Läs mer
facebook Twitter Email