S och V släpper budgetförslag för Region Kronoberg 2024

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har idag lämnat in ett gemensamt budgetförslag för Region Kronoberg 2024. Förslaget fokuserar på att stärka personalpolitiken och förbättra vården i Kronoberg.

– Vi föreslår bland annat höjd grundbemanning, mer pengar till löner och återinförande av höjt OB-tillägg för alla som jobbar i dygnet runt-verksamhet. Det här är frågor vi drivit länge och kommer fortsätta hålla i tills de blir av. Utan bättre personalpolitik kommer Region Kronoberg inte kunna leverera den vård invånarna förtjänar. Vi sticker inte…

Läs mer

Uttalande: (S) kritiska till att Region Kronoberg överklagar färdtjänstdom

Lokala medier har under våren rapporterat om en synnedsatt pojke som nekats färdtjänst till och från skolan. Med bakgrund av detta skickade Socialdemokraterna i februari in en skrivelse till Region Kronoberg, som har uppdraget att handlägga färdtjänstansökningar i flera av Kronobergs kommuner. I skrivelsen begärdes en diskussion om hur regelverket kan bli bättre och en…

Läs mer

Regionnytt 4/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets fjärde Regionnytt kan du bland annat läsa om: Vår kritik mot sommarstängningen av IVA på Ljungby lasarett Vårt förslag om att utreda en offentligt driven vårdcentral i Älmhults kommun Vår skrivelse om bättre villkor för ungdomsorganisationer i Kronoberg Var vi har gjort verksamhetsbesök och vilka vi träffat under april Vårt förslag om att…

Läs mer
facebook Twitter Email