DISTRIKTSKONGRESSEN 2023

Den 18 mars samlas Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt i Alvesta Folkets Hus för sin 101:a kongress. Kallelse och handlingar har skickats ut via e-post till anmälda ombud. Är du ombud men inte fått några handlingar? Skicka i så fall ett mail till kronoberg@socialdemokraterna.se så löser vi det. Är du inte ombud men önskar gästa distriktskongressen ändå?…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) i Region Kronoberg vill höja grundbemanningen i vården

Höjd grundbemanning i vården skulle kunna innebära bättre arbetsmiljö för medarbetarna, ökat antal vårdplatser och minska regionens kostnader för hyrpersonal. Det menar Socialdemokraterna i Region Kronoberg, som nu lämnat in en motion om att ta fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen.

Höjd grundbemanning innebär att man tar höjd för att planerad och förväntad frånvaro täcks inom ramen för schemaläggning av ordinarie personal. Det kan exempelvis innebära att man anställer fler eller att redan anställda ökar sin sysselsättningsgrad. Med den ansträngda situation som råder inom vården tycker vi att det är viktigt att vända på varje sten…

Läs mer

Regionnytt 1/23 är här!

Visste du att regiongruppen har ett nyhetsbrev? I Regionnytt sammanfattas det Socialdemokraterna sagt, gjort och skickat in till Region Kronoberg den senaste månaden.

I årets första regionnytt kan du bland annat läsa om: Vårt förslag om en handlingsplan för max 1100 invånare per primärvårdsläkare Vår skrivelse om den ansträngda situationen på akuten i Växjö Vår interpellation om problemen med kollektivtrafikens betal- och biljettsystem Klicka är för att komma till Regionnytt januari 2023.

Läs mer
facebook Twitter Email