Nyheter

Socialdemokraterna i Kronoberg kritiska till läckta diskussionsunderlaget från LSS-utredningen

Regeringen startade 2016 en översyn av LSS och assistansersättningen för att  främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, liksom en långsiktigt hållbar finansiering av systemet.

För några dagar sedan läckte ett diskussionsunderlag från utredaren ut, där barn under tolv år och äldre över åttio skulle nekas rätten till personlig assistans till förmån för stöd i hemmet eller äldreomsorg. Detta skulle innebära kraftiga inskränkningar för dessa grupper att delta fullt ut i samhället, och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Monica Haider reagerar nu starkt mot detta. ”Det…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar förslag till riksdagslista

Socialdemokraterna i Kronoberg presenterar idag förslaget till riksdagslista i valet 2018. Listan består av 32 socialdemokratiska kandidater till Sveriges Riksdag.

Från valberedningens sida är vi mycket nöjda med förslaget till riksdagslista. ”Vi har god fördelning mellan män och kvinnor, god representation från länets olika delar och en god åldersspridning. Självklart är vi också stolta över att kunna presentera en minister som nummer ett på listan. Nu är vi redo att vinna val och ta tre…

Läs mer

Tilläggsbudget fördelar miljoner till vården i Kronoberg

Den regionala rödgröna budgeten 2018 innebär ca 165 miljoner kr i nya tillskott till hälso- och sjukvården i Kronoberg. Utöver det kommer ytterligare ca 80 miljoner kr hälso- och sjukvården till del i form av statliga bidrag. Nu presenteras delar av de satsningar pengarna ska användas till.

Fokus ligger på att skapa en jämlik och tillgänglig vård närmare patienterna samt att utveckla arbetet med att bli attraktiva arbetsgivare. Bland satsningarna återfinns bland annat: Fast vårdkontakt för äldre (24 miljoner) Höjt OB-tillägg till fler grupper (tidigare bara sjuksköterskor) (20 miljoner) Karriärtrappor för sjuk- och undersköterskor (15 miljoner) Utökad möjlighet till specialistutbildning på arbetstid…

Läs mer
facebook Twitter Email