369,4 miljoner för en starkare välfärd i Kronoberg

Redan i budgetpropositionen 2021 aviserade regeringen att Region Kronoberg och Kronobergs kommuner skulle få sammanlagt 185,6 miljoner kronor för att stärka välfärden. Idag presenterades budgetpropositionen för 2022 där ytterligare 183,8 miljoner kronor går till Kronoberg.

Utöver de 107 miljoner som tidigare aviserats får Region Kronoberg 82 miljoner kronor för att hantera uppdämda vårdbehov, regionala utvecklingsåtgärder och stöd till kollektivtrafiken. I propositionen för 2022 adderas också 101,8 miljoner kronor till de tidigare 78,6 miljoner kronor som kommer att fördelas mellan länets kommuner för att bland annat stärka äldreomsorgen och stödja kommuner…

Läs mer

Kronoberg nominerar Magdalena Andersson

Idag har Kronobergs Socialdemokratiska Partidistrikt beslutat att nominera Magdalena Andersson till partiordförande.

– Magdalena Andersson är en väldigt kompetent politiker och hon har ett mycket starkt stöd i hela vårt partidistrikt. Med henne vid rodret kommer vi att gå stärkta in i nästa års valrörelse, säger partidistriktets ordförande Robert Olesen.

Läs mer

Nu är det dags för Kyrkoval 2021

Kyrkovalet handlar om vilka värderingar som ska vara vägledande i Svenska kyrkans arbete. Vår vision om en öppen folkkyrka som välkomnar och inkluderar står i kontrast till de som vill att kyrkan i stället ska utestänga och exkludera. Det är helt enkelt våra värderingar om jämlikhet och solidaritet som står på spel den 19 september.

Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Vi arbetar också för att kyrkan alltid ska stå upp mot rasism och förtryck. Tyvärr finns det krafter som vill annorlunda. Vi vill också att Svenska kyrkan fortsätter att stå upp för människovärdet. Tyvärr är…

Läs mer
facebook Twitter Email