Nyheter

Kongressombudsval

Nu har det blivit dags att rösta för att avgöra vilka sju som blir Kronobergs representanter på Socialdemokraternas 41:a partikongress, som genomförs den 3 till 7 november 2021 i Göteborg. Tjugonio kandidater har i år nominerats till kongressombud. 

Presentationer på alla tjugonio kandidaterna hittar du här. Omröstningen kommer i år att ske digitalt genom verktyget EasyVote. Ombudsvalet pågår mellan den 7 och 27 juni. Du röstar enkelt och säkert hemifrån genom att legitimera dig med BankID vid röstningstillfället. Välj de sju kandidater som du vill ska representera Kronobergs partidistrikt på partikongressen. Du når…

Läs mer

Distriktskongress den 20 mars 2021

På grund av rådande pandemi kommer årets distriktskongress i partidistriktet hållas digitalt.

Handlingarna skickas ut digitalt till ombuden. Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din arbetarekommun som kallar ersättare. Länk och instruktioner för deltagande på distriktskongressen kommer skickas ut till ombud och anmälda ersättare en vecka innan. Vid frågor hör av er till partidistriktets försteombudsman Otto Berglund på: otto.berglund@socialdemokraterna.se…

Läs mer
Socialdemokratiska omsorgspolitiker i Kronobergs kommuner tar idag plats i debatten om den svenska äldreomsorgens framtid. I texten nedan argumenterar de för en uppvärdering av äldres välfärd framför stora skattesänkningar.

”Vi socialdemokrater sätter välfärden främst. Därför är det framförallt där vi vill satsa våra gemensamma resurser – inte på stora skattesänkningar. När covid-19-pandemin slog in över landet i våras så blottade den också revor i välfärden. Främst inom äldreomsorgen, med oacceptabelt höga dödstal som följd. Allt för länge har äldreomsorgen fått stå tillbaka i kommunernas…

Läs mer
facebook Twitter Email