En tryggare välfärd för ett starkare Kronoberg

Den 20 mars höll Socialdemokraterna i Kronoberg sin 99:e distriktskongress digitalt och antog då följande uttalande:

Sverige och världen har gått igenom ett år utan dess like och är det något som pandemin med tydlighet har visat oss, så är det hur betydelsefull vår välfärd är. Därför vore de högerkonservativas politik med förespråkande av skattesänkningar rent förödande för morgondagens välfärd vad gäller vård, skola – och inte minst vår äldreomsorg. Vi…

Läs mer

Distriktskongress den 20 mars 2021

På grund av rådande pandemi kommer årets distriktskongress i partidistriktet hållas digitalt.

Handlingarna skickas ut digitalt till ombuden. Om du som ombud inte kan närvara på kongressen ska du meddela detta till din arbetarekommun som kallar ersättare. Länk och instruktioner för deltagande på distriktskongressen kommer skickas ut till ombud och anmälda ersättare en vecka innan. Vid frågor hör av er till partidistriktets försteombudsman Otto Berglund på: otto.berglund@socialdemokraterna.se…

Läs mer
2020 visade oss tydligt hur beroende vi är av varandra. Vi kommer att vara beroende av varandra även under 2021. För det här måste vi rida ut tillsammans genom att ta ansvar. Mycket har redan gjorts, men vi kan alla hjälpa till.

I budget för 2021 har regeringen föreslagit ett långsiktigt permanent stöd om fyra miljarder kronor årligen till kvalitetshöjande insatser i kommunernas äldreomsorg. Denna satsning på äldreomsorgen är en del av de 30 välfärdsmiljarder regeringen tillför landets kommuner och regioner i år. Regeringen presenterade Äldreomsorgslyftet, som tagits fram tillsammans med Kommunal och SKR, där anställda inom…

Läs mer
facebook Twitter Email