Socialdemokraterna presenterar förslag till riksdagslista

Socialdemokraterna i Kronoberg presenterar idag förslaget till riksdagslista i valet 2018. Listan består av 32 socialdemokratiska kandidater till Sveriges Riksdag.

Från valberedningens sida är vi mycket nöjda med förslaget till riksdagslista. ”Vi har god fördelning mellan män och kvinnor, god representation från länets olika delar och en god åldersspridning. Självklart är vi också stolta över att kunna presentera en minister som nummer ett på listan. Nu är vi redo att vinna val och ta tre…

Läs mer

Tilläggsbudget fördelar miljoner till vården i Kronoberg

Den regionala rödgröna budgeten 2018 innebär ca 165 miljoner kr i nya tillskott till hälso- och sjukvården i Kronoberg. Utöver det kommer ytterligare ca 80 miljoner kr hälso- och sjukvården till del i form av statliga bidrag. Nu presenteras delar av de satsningar pengarna ska användas till.

Fokus ligger på att skapa en jämlik och tillgänglig vård närmare patienterna samt att utveckla arbetet med att bli attraktiva arbetsgivare. Bland satsningarna återfinns bland annat: Fast vårdkontakt för äldre (24 miljoner) Höjt OB-tillägg till fler grupper (tidigare bara sjuksköterskor) (20 miljoner) Karriärtrappor för sjuk- och undersköterskor (15 miljoner) Utökad möjlighet till specialistutbildning på arbetstid…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar förslag till regionlista

Socialdemokraterna i Kronoberg presenterar idag förslaget till regionfullmäktigelista i valet 2018. Totalt besår listan av 62 socialdemokratiska kandidater till Region Kronobergs fullmäktige.

”Vi har haft många bra kandidater att välja mellan, vilket innebär att valberedningen kunnat ta fram ett riktigt bra förslag. Det finns en god representation över hela Kronobergs län, som blandar erfarna och helt nya kandidater. Vi har också en bra åldersspridning med såväl seniorer som unga, då 25 procent av kandidaterna är under 35…

Läs mer
facebook Twitter Email