Valkickoff i augusti

Vi har dessvärre blivit tvungna att ställa in valkonferensen den 7 april. Vi fick avhopp från medverkande som vi inte kunnat ersätta, och i om med att tiden går och konferensen snart är här utan att vi har ett färdigt program, har vi tillsammans med LO tagit beslut om att flytta evenemanget. Just nu jobbar…

Läs mer

Grundläggande medlemsutbildning steg 2

Den 26 till 27 maj arrangeras nästa steg-2-utbildning. Utbildningarna riktar sig till nya medlemmar och ger grundläggande kunskap om vår historia, ideologi och partiorganisationen. Anmäl dig redan i dag!

Alla medlemmar har rätt till en medlemsutbildning. Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av våra viktigaste verktyg i byggandet av en stark partiorganisation genom att ge dig som medlem en bra introduktion. Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får du som medlem bättre…

Läs mer

Krafttag mot den psykiska ohälsan!

Socialdemokraterna i Kronoberg antog under sin kongress följande uttalande.

Kampen mot den psykiska ohälsan är i hög grad en jämlikhetsfråga. En människas bakgrund ska inte avgöra tillgången till rätt hjälp och stöd eller för möjligheten att leva ett rikt liv. Ändå vet vi att den psykiska ohälsan ofta är kopplad till exempelvis inkomst, kön, etnicitet, sexuell identitet och sexuell läggning. Psykisk ohälsa är i…

Läs mer
facebook Twitter Email